24 Aralık 2010 Cuma

LUCA YÖNETİCİ MODÜLÜ İŞLEMLERİ

Luca' da Müşteri Girişi nereden yapılır?
Yönetici modülünde Müşteri İşlemleri menüsünden Müşteri Girişinde bilgiler yazılarak Kaydet butonuna basılır.
Luca' da Dönem Girişi nereden yapılır?
Yönetici modülünde Müşteri İşlemleri menüsünden Müşteri Kartı Girişine bilgiler yazılarak Kaydet butonuna basılır. Ekrandaki yeşil barda Dönem butonuna gelinir. Sol alt taraftaki Yeni butonuna basılarak gerekli bilgiler yazıldıktan sonra Kaydet butonuna basılır.
Luca' da Yeni dönem açma ve dönem aktarma işlemleri nereden yapılır?
Söz konusu firmada işlem yapılıyorsa yeni dönem açma ve dönem aktarma işlemleri Yönetici modülündeki Müşterinin kartının içindeki Dönem ekranından yapılır.

Luca' da Dönem aktarma neden başarısız olur?
Dönem aktarma işlemlerinin en son yılda iken yapılması gerekmektedir.

Aktarımın alınacağı firmanın hesap planında alt hesap olan hesaplar aktarılacak olan dönemde ara hesap niteliğindeyse ilgili hesap silinebilir veya önceki dönemde de ara hesap niteliğine getirilebilir. İki dönem arasındaki hesap farklılıkları yazan mavi satıra basarak iki dönem arasındaki farklı hesapları görebilirsiniz. Daha sonra aktarım tekrar yapılır.

Luca' da Bilgileri girilen müşteri, müşteri butonunda görünmüyorsa ne yapılmalıdır?
Yönetici menüsünde, müşteri bilgileri kaydı yapıldıktan sonra dönem açılmadıysa müşterinin adı Müşteri butonuna gelmez.
Luca' da Kesinleşme tarihi veya kuruluş tarihi nedeniyle veri girişi yapılamıyorsa ne yapılmalıdır?
Kesinleşme tarihi için Yönetici-Müşteri işlemleri-Müşteri listesinde müşterinin dönemine girilir. Burada belirlenen tarih ve öncesine hiçbir veri girişi yapılamaz. Örneğin defteri çekiminden sonrasına kayıt girilmesini önlemek için tarih belirlenebilir. Kesinleşme tarihi girildikten sonra istenilen zamanda değiştirilebilir veya silinebilir. Tarihin güncellenmesi ve silinmesi yetkisi yalnızca yetkili kullanıcılara aittir. Kuruluş tarihi, Yönetici-Müşteri işlemleri-Müşteri listesinde müşterinin kartında yer alır.

Kuruluş tarihi, firmanın tescil tarihidir. Kuruluş tarihinden öncesine hiçbir veri girişi yapılamaz. Kuruluş tarihi girildikten sonra istenilen zamanda değiştirilebilir veya silinebilir. Tarihin güncellenmesi ve silinmesi yetkisi yalnızca yetkili kullanıcılara aittir.
Luca' da Kuruluş tarihi nedir?
Kuruluş tarihi, firmanın tescil tarihidir.
Kuruluş tarihinden öncesine hiçbir veri girişi yapılamaz. Kuruluş tarihi girildikten sonra istenilen zamanda değiştirilebilir veya silinebilir. Tarihin güncellenmesi ve silinmesi yetkisi yalnızca yetkili kullanıcılara aittir.
Luca' da Kesinleşme tarihi nedir?
Belirlenen tarih ve öncesine hiçbir veri girişi yapılamaz. Örneğin defteri çekiminden sonrasına kayıt girilmesini önlemek için tarih belirlenebilir. Kesinleşme tarihi girildikten sonra istenilen zamanda değiştirilebilir veya silinebilir. Tarihin güncellenmesi ve silinmesi yetkisi yalnızca yetkili kullanıcılara aittir.
Luca' da Firma silme nasıl yapılır?
Firma silme işlemi için 0312 475 60 05 nolu faks numarasına üye numaranızla birlikte silinmesini istediğiniz firmaların kısa, uzun adlarını ve dönemlerini belirten dilekçe yazarak faks çekin. Firma silme işlemleri merkezden yapılmaktadır.
Luca' da Firmalara özel dönem nasıl açılır?
Özel dönem açma işlemi için 0312 475 60 05 nolu faks numarasına üye numaranızla birlikte özel dönemin açılmasını istediğiniz firmaların kısa, uzun adlarını ve dönemlerini belirten dilekçe yazarak faks çekin. Özel dönem açma işlemleri merkezden yapılmaktadır.

Luca' da Yönetici modülündeki Fiş Açıklama girişi ile muhasebe modülündeki Fiş Açıklama girişi arasındaki fark nedir?

Yönetici modülündeki Fiş Açıklama menüsünden, kayıtlı tüm firmalar için genel fiş açıklamaları kaydedilir.

Muhasebe modülündeki Fiş İşlemleri menüsünden kaydedilen fiş açıklamaları yalnızca işlem yapılan şirket için gerekli fiş açıklamalarıdır.

18 Aralık 2010 Cumartesi

Luca müşteri oluşturma

Kullanıcı nasıl kaydedilecek?
Yönetici modülünde Kullanıcı İşlemleri - Kullanıcı Girişinde bilgiler girilerek Kaydet butonuna basılır. Üst kısımdaki Yetki Tablosu menüsünden işlem yetkisi verilerek Kaydet butonuna basılır.
Kullanıcının Normal, Yetkili, Kısıtlı olması neyi ifade ediyor?
Yetkili kullanıcı, Yöneticinin yapabildiği tüm işlemleri yapmaya yetkilidir. Normal kullanıcı kayıt girebilir, girilen kayıtları değiştirebilir, rapor alabilir. Kısıtlı kullanıcı yalnızca girilen kayıtları görebilir ve rapor alabilir.
Kullanıcı sisteme hangi müşteri adı ve parola ile girecek?
Kullanıcıya, kullanıcı girişinde verilen kullanıcı adı ve parolası verilecek.

Kullanıcı, Yetkili (yönetici) şifresini ve adını kullanmayacak.
Kullanıcı, şifresi ile girdiğinde modüller gelmiyorsa ne yapılmalıdır?
Müşteri kutusunda eğer müşterinin ismi görünmüyorsa, müşteriye dönem açılmamıştır. Yönetici modülünden veya Müşteri modülünden sözkonusu müşteriye dönem açılması gerekmektedir.
Yetki tablosu oluşturulmadıysa kullanıcı listesinden kullanıcıya çift tıklanır, ekranın alt kısmında Yetki Tablosu butonuna basılıp hangi şirket ve dönemde işlem yapılması isteniyorsa o şirket, dönem ve modüller seçilerek Güncelle butonuna basılması gerekmektedir.
Kullanıcının Pasif olması neyi ifade ediyor?
Kullanıcı durumu Pasif hale getirildikten sonra kullanıcının parolası ile sisteme girmesi engellenmiş olur.
Kullanıcı silinebilir mi?
Kayıtlı kullanıcılar sistemden silinemez. Kullanıcı listesinde pasif hale getirilebilir, ad veya şifresi, yetkileri silinerek güncellenebilir.

Kullanıcı, şifresini değiştirmek istediğinde “Girilen Bilgiler Hatalıdır” mesajı veriyorsa ne yapılmalıdır?
Kullanıcıya verilen ad ve parolanın karakterleri gözden geçirilir. Verilen ad ve parolada Türkçe karakter yazılmamasına dikkat edilir. Tekrar giriş işlemi denenir hala girilemiyorsa, yönetici şifresi ile tekrar girilerek Kullanıcı İşlemleri - Kullanıcı Listesinden o kullanıcı seçilerek detayına girilir. Yeniden kullanıcı adı veya parolası belirlenir ve Kaydet butonuna basılır.
Kullanıcıya farklı firmalarda nasıl yetki verilir?Kullanıcı Listesinde ilgili kullanıcıya bir kez basılır ve alt tarafta yer alan Yetki Tablosu butonuna basılır.

Kırmızı renkte yer alan firma dönemleri yetkili olduğu firmaları göstermektedir. Mavi renkte yer alan firma dönemleri ise yetkili olmadığı firmaları göstermektedir. Mavi renkteki dönemlere basıp modüller ve menüler işaretlenir ve Güncelle butonuna basılır.
Kullanıcının Çalışma Gün ve Saatleri Nasıl Kısıtlanır?Kullanıcı Listesinde ilgili kullanıcıya bir kez basılır ve alt tarafta yer alan Çalışma Saatlerini Düzenle butonuna basılır. Açılan sayfada mavi renkli alanlar yetkili olduğu gün ve saatleri göstermektedir. Mavi alanlara tek tek basarak veya ilgili gün veya saatlerin olduğu başlıklara basarak da yetkileri kısıtlanabilir.

Luca Kullanıcı Oluşturma

Luca Kullanıcı Oluşturma

Kullanıcı nasıl kaydedilecek? Yönetici modülünde Kullanıcı İşlemleri - Kullanıcı Girişinde bilgiler girilerek Kaydet butonuna basılır. ALT kısımdaki Yetki Tablosu menüsünden firma ve döneme modül ve menü bazında işlem yetkisi verilerek Güncelle butonuna basılır. Kullanıcının Normal, Yetkili, Kısıtlı olması neyi ifade ediyor?
Yetkili kullanıcı, Yöneticinin yapabildiği tüm işlemleri yapmaya yetkilidir. Normal kullanıcı kayıt girebilir, girilen kayıtları değiştirebilir, rapor alabilir. Kısıtlı kullanıcı yalnızca girilen kayıtları görebilir ve rapor alabilir.
Kullanıcı sisteme hangi müşteri adı ve parola ile girecek?
Kullanıcıya, kullanıcı girişinde verilen kullanıcı adı ve parolası verilecek.

Kullanıcı, Yetkili (yönetici) şifresini ve adını kullanmayacak.
Kullanıcıya farklı firmalarda nasıl yetki verilir?
Kullanıcı Listesinde ilgili kullanıcıya bir kez basılır ve alt tarafta yer alan Yetki Tablosu butonuna basılır.

Kırmızı renkte yer alan firma dönemleri yetkili olduğu firmaları göstermektedir. Mavi renkte yer alan firma dönemleri ise yetkili olmadığı firmaları göstermektedir. Mavi renkteki dönemlere basıp modüller ve menüler işaretlenir ve Güncelle butonuna basılır.
Kullanıcının Çalışma Gün ve Saatleri Nasıl Kısıtlanır?
Kullanıcı Listesinde ilgili kullanıcıya bir kez basılır ve alt tarafta yer alan Çalışma Saatlerini Düzenle butonuna basılır. Açılan sayfada mavi renkli alanlar yetkili olduğu gün ve saatleri göstermektedir. Mavi alanlara tek tek basarak veya ilgili gün veya saatlerin olduğu başlıklara basarak da yetkileri kısıtlanabilir.
Kullanıcı, şifresi ile girdiğinde modüller gelmiyorsa ne yapılmalıdır?
Müşteri kutusunda eğer müşterinin ismi görünmüyorsa, müşteriye dönem açılmamıştır. Yönetici modülünden veya Müşteri modülünden sözkonusu müşteriye dönem açılması gerekmektedir.

Yetki tablosu oluşturulmadıysa kullanıcı listesinden kullanıcıya çift tıklanır, ekranın alt kısmında Yetki Tablosu butonuna basılıp hangi şirket ve dönemde işlem yapılması isteniyorsa o şirket, dönem ve modüller seçilerek Güncelle butonuna basılması gerekmektedir.
Kullanıcının Pasif olması neyi ifade ediyor?
Kullanıcı durumu Pasif hale getirildikten sonra kullanıcının parolası ile sisteme girmesi engellenmiş olur.
Kullanıcı silinebilir mi?
Kayıtlı kullanıcılar sistemden silinemez. Kullanıcı listesinde pasif hale getirilebilir, ad veya şifresi, yetkileri silinerek güncellenebilir.
Kullanıcı, şifresini değiştirmek istediğinde “Girilen Bilgiler Hatalıdır” mesajı veriyorsa ne yapılmalıdır?
Kullanıcıya verilen ad ve parolanın karakterleri gözden geçirilir. Verilen ad ve parolada Türkçe karakter yazılmamasına dikkat edilir. Tekrar giriş işlemi denenir hala girilemiyorsa, yönetici şifresi ile tekrar girilerek Kullanıcı İşlemleri - Kullanıcı Listesinden o kullanıcı seçilerek detayına girilir. Yeniden kullanıcı adı veya parolası belirlenir ve Kaydet butonuna basılır.

Luca Sisteme Giriş

Luca’nın ana sayfasında Luca Giriş’e basıldığında şifre ekranı gelmiyorsa ne yapılmalıdır?Explorer sayfasında Görünümde Araç çubukları menüsünde Yahoo, MSN, Google, My web search gibi tool barlarda pop up blockerlar bulunmaktadır ve bunlar Luca'nın pencerelerinin açılmasını engellemektedirler. Denetim Masasında “Program Ekle Kaldır” ‘dan bilgisayarınızdan bu yazılımları kaldırmanız gerekmektedir.

Modem markası olarak Airties veya ZYXL kullanılıyorsa güncellemelerinin yapılması gerekmektedir.
Luca'ya giriş yapmadan önce Internet Explorer ayarlarınızdan http://kurumsal.luca.com.tr, http://muhasebe.luca.com.tr ve https://internet.luca.com.tr adresini güvenilen sitelere eklemeniz gerekmektedir.


Bunların dışında yukarıda bahsedilen Yazılım Bilgilerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.


Programa ilk girişte ne yapılmalıdır?Öncelikle parola değiştirilip Yönetici modülündeki Müşteri İşlemleri menüsünden müşteri girişi yapılır ve kaydedilir daha sonra ekrandaki yeşil barda Dönem butonuna basılır, sayfanın sol alt tarafında Yeni butonuna basılır ve bilgiler girilerek Kaydet butonuna basılır. Sağ üst taraftaki Müşteri kutusunda, kaydedilen müşterinin adının bulunup döneminin işaretlenerek Tamam butonuna basılması gerekmektedir.
Yönetici-Müşteri Girişi menüsünden müşteri kartları açılmadan programda işlem yapılmamalıdır. Personel modülü dahil olmak üzere tüm işlemler, ayrı ayrı müşteriler seçilerek müşteri bazında yapılmalıdır.

Geçmişe dönük işlem yapılabilir mi?Her modülde geçmişe dönük güncelleme yapılabilir.

Başka muhasebe programından Luca’ya veri transferi var mı?Diğer local programlardan Hesap Planı veya Kapanış fişinin Excel çıktısı alınarak Hesap Planında alt hesaplar oluşturulabilir ve eğer kapanış fişi gönderildiyse açılış fişi oluşturulabilir.
Diğer local programlardan Personeller, Personel modülü altında Personel Excel Aktarma menüsünden, excel dosyası aracılığıyla aktarılabilir.

Luca Oki Yazıcı Ayarları

Oki yazıcılarda defter dökümü alırken sayfa atlıyorsa ne yapmalıyım? Oki Nokta Vuruşlu Yazıcı menüsü aşağıdaki gibidir. İşlemler bu menüye göre anlatılmıştır. 
Printer Control
Emulation mode
 IBM PPR
→ emulasyon
    
Font
Print Mode
Utility
 
Font
Draft Mode
HSD
 
Font 
Pitch
10 CPI
→ Açılıştaki Font
 
Font
Proprinter Spacing
No
 
Font
 Style
Normal
 
Font
Size
Single
 
    
Sembol Sets
Character Set
Set II
 
Sembol Sets
Language Set
ASCII
→ Türkçe
Sembol Sets
Zero Character
Unslashed
 
Sembol Sets
Code Page
USA
 
Sembol Sets
Slashed Letter
No
 
    
Rear Feed
 Line Spacing (önemsiz)
 6 LPI
 
Rear Feed
Form Tear-Off (kesmeyi yukarı al)
Off
→ Sürekli Form
Rear Feed
 Skip Over Perforation
No
 
Rear Feed
Page Length
12”
 
Not :
 1. Ortalama olarak oki yazıcıların menüsü bu şekildedir. Aşağıya doğru 5 paragraf daha vardır.Ancak bizi ilgilendiren menü bölümü buraya kadardır. Bu menüyü görmek için Shift +Sel tuşlarına basıp Menü ye girdikten sonra Park tuşuna basarız.
 2. Ayarlama sırasında işlemi karıştırırsanız, yazıcıyı açıp kapatınca ilk ayarına geri dönecektir. En baştan ayarlamyı yaptırabilirsiniz.
 3. Group: Menü listesinde Printer Control sütünunda paragraflar arasında hareket etmemizi sağlar.
 4. Item: Menü listesinde Emulation mode paragrafında satırlar arasında ilerlememizi sağlar.
 5. Set: Menü listesinde IBM PPR sütununda hareket etmemizi sağlar.
3320-3321-5520-5521-520-521 model OKİ nokta vuruşlu yazıcılarda sayfa atlarsa yapmamız gereken uygulama aşağıdaki gibidir.
 • Shift+ Sel tuşlarına basarak menüye gir. 
 •  Yukarıdaki menü dökümünün tamamını almak için Park tuşuna bas.
  • Group tuşuna bas. Rear Feed yazısını görene kadar.
  • Item tuşuna bas. Page Lenth 12” yazısını görene kadar.
  • Set tuşuna bas. Page lenth 11” yazısını görene kadar
  • Shift+Sel tuşuna basarak ayarı hafızaya al.
320-321 Model OKİ nokta vuruşlu yazıcılarda sayfa atlarsa yapmamız gereken uygulama 
 • Shift+ Sel tuşlarına basarak Menüye gir.
  • Group tuşuna bas. Wertical (Rear Feed yerine) görene kadar.
  • Item tuşuna bas. Page Lenth 12” görene kadar.
  • Set tuşuna bas. Page Lenth 11” görene kadar.
  • Shift+Sel tuşuna basarak ayarı hafızaya al.
    
Oki Yazıcım Türkçe karakterleri basmıyor ne yapmalıyım?
ML3320/1 ve ML5520/1 modellerinde Türkçeleştirme;
 • Makinanıza sürekli form kağıt takarak alarm ışığının sönmesini bekleyiniz. 
 • SHIFT ve SEL tuşlarına birlikte basarak (önce SHIFT'e ve SHIFT'ten parmağınızı çekmeden SEL'e) makinanın setup bölümüne girmesini sağlayınız. (Menü ışığı yanacaktır)  
  • GROUP (LF) tuşuna basınız. (IBM PPR yazacaktır.)
  • GROUP (LF) tuşuna basınız. (UTILITY yazacaktır.)
  • GROUP (LF) tuşuna basınız.  (SET II yazacaktır.)
  • ITEM (FF/LOAD) tuşuna basınız.  (ASC II yazacaktır.) 
  • SET (TEAR) tuşuna (TURKISH) yazana kadar basınız.
  • ITEM (FORM FEED) tuşuna 2 kez basınız. (USA yazacaktır.)
  • SET (TEAR) tuşuna (TURKEY) yazana kadar basınız.
  • GROUP (LF) tuşuna basınız. (6 LPI yazacaktır.) 
  • ITEM (FF/LOAD) tuşuna (PAGE LENGHT 12”) yazana kadar basınız.
  • SET (TEAR) tuşuna (PAGE LENGHT 11”) yazana kadar basınız.
 • SHIFT ve SEL tuşlarına birlikte basınız. Türkçeleşme işlemi tamamlanmıştır. 
ML280Elite Modelinde Türkçeleştirme için yapmamız gereken uygulama
 • Yazıcıya sürekli form kağıt takın ve “SELECT” tuşuna basılı tutarak elektriğini açın. “12” ve “UTILITY” yanıp sönerek MENU ayar moduna geçecektir. ( Not: Bu durumda Menu Ayar Listesinin Tamamı yazdırılabilir. Liste almak isteniyorsa “SELECT” tuşuna basın. )
  • Üç defa “LINE FEED” tuşuna basın. (Symbol Sets > Character Set > Set II) yazacaktır.
  • “FORM FEED” tuşuna 1 defa basın (Symbol Sets > Language Set > ASCII) yazacaktır.
  • “ASCII” yazan yerde “TURKISH” yazana kadar “TOF SET” tuşuna basın.
  • “FORM FEED” tuşuna 2 defa basın (Symbol Sets > Code Page > USA yazacaktır)
  • “USA” yazan yerde “TURKEY” yazana kadar “TOF SET” tuşuna basın.
  • Bir defa “LINE FEED” tuşuna basın. (Vertical Control > Line Spacing > 6 LPI yazacaktır)
  • “FORM FEED” tuşuna 2 defa basın (Vertical Control > Page Length >12” yazacaktır)
  • 12” olan yerde 11” yazana kadar “TOF SET” tuşuna basın.
 • Son olarak Menü’den çıkmak için aynı anda “PITCH” ve “MODE” tuşlarına basın. İşlem Tamamlanmıştır.
ML1120/90 Modelinde Kurulum Ayarları ve Türkçeleştirme  için yapmamız gereken uygulama
 • Menü Moduna geçmek için yazıcınıza sürekli form kağıt takın, yazıcının elektriği kapalıyken SEL tuşuna basılı tutarak elektriğini açın. Yazıcı hazıra geçtiğinde SEL’den elinizi çekebilirsiniz. SEL lambası yanıp sönecektir.
  • SEL tuşuna 3 defa basın. “Symbol Sets...Character Set...Set II” yazacaktır.
  • LF/FF tuşuna 1 defa basın. “Symbol Sets...Language Set...ASCII” yazacaktır.
  • TEAR tuşuna basılı tutarken LOAD/EJECT tuşuna 4 defa basın “Symbol Sets...Language Set...Turkish” yazaktır.
  • LF/FF tuşuna 2 defa basın. “Symbol Sets... Code Page...USA” yazacaktır.
  • LOAD/EJECT tuşuna 5 defa basın. “Symbol Sets... Code Page...Turkey” yazacaktır.
  • SEL tuşuna 1 defa basın. “Rear Feed...Line Spacing...6LPI” yazacaktır.
  • LF/FF tuşuna 3 defa basın. “Rear Feed... Page Length...304.8mm (12”)” yazacaktır.
  • TEAR tuşuna basılı tutarken LOAD/EJECT tuşuna 2 defa basın. “Rear Feed... Page Length...279,4 mm (11”)” yazacaktır.
 • Menu Modundan çıkmak için önce TEAR'a basın, elinizi kadırmadan LOAD/EJECT'e basın ve bu iki tuşa basılı tutarken LF/FF tuşuna basın. “Menu End” yazacaktır.
 • Menü ayarlarının dökümünü almak için SEL tuşuna basılı tutarak yazıcıyı açtıktan sonra TEAR tuşuna basın.
 • Menüyü fabrika ayarlarına geri döndürmek istiyorsanız SEL ve LF/FF tuşlarına basılı tutarak yazıcının elektriğini açın.

Luca Nokta vuruşlu yazıcılardan baskı alırken problemle karşılaşılırsa ne yapılmalıdır

Nokta vuruşlu yazıcılardan baskı alırken problemle karşılaşılırsa ne yapılmalıdır?Yazıcının IBM tabanlı mı Epson tabanlı mı olduğu kontrol edilir.
Doğru driver yüklenmemiş olabilir. OKI yazıcılar için mevcut driver üzerinden bahsedilen ayarlamalar yapılmasına rağmen baskıyı düzgün alamıyorsanız yazıcı eklemeden IBM PROPRINTER XL II yükleyerek tekrar deneyin. OKI dışındakiler için IBM PROPRINTER XL II yüklenmeyecektir, başka driver yükleyerek tekrar deneyin.
Nokta vuruşlu yazıcılardan değil de tüm yazıcılardan defterinizin raporunu açın.Açılan raporda Dosya -Yazdır seçeneğine basın. Yazıcı adının yanında Özellikler butonuna basın. Açılan sayfada Kağıt / Kalite sekmesindeki Kağıt Kaynağı kutusunda Sürekli Form seçin. Gelişmiş butonuna basılarak Kağıt Boyutu kutusunda Letter seçin ve Tamam butonuna basın.

Luca Nokta vuruşlu yazıcılardan Geniş kağıtta sürekli forma düzgün baskı almak için ne yapılmalıdır

Nokta vuruşlu yazıcılardan Geniş kağıtta sürekli forma düzgün baskı almak için ne yapılmalıdır?Geniş kağıtta sürekli forma defter dökümlerini hızlı baskı alabilmek için öncelikle bilgisayarda Win-RaR programının ve Luca defter döküm programının yüklü olması gerekir. Kişisel-yardımı programlardan "Luca defter döküm programı" exe dosyasını bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Kaydettikten sonra çalıştıra basın. Install butonuna basın. Kaydettiğiniz yerde Luca Rapor adında sarı bir klasör oluşacak, içine girip beni çalıştır dosyasına çift tıklayın. Daha sonra Luca'da defterinizi Nokta vuruşlu yazıcılar seçeneğinden açın.
Herhangi bir dökümü geniş kağıtta sürekli forma almak için A3 formatında raporu açın. Tümünü seçerek yeni bir word dosyasına kaydedin. Sayfa düzeninde dikey ve kağıt ebatını US ST STNADFOLD seçin. Yazdırma komutu verdikten sonra sayfa boyutunda US ST STANDFOLD seçilerek rapor yazdırılabilir.